ABOUT US. www.allureboetiekonline.be is een online webshop voor een beperkt aantal artikelen uit haar collectie van de merken Marie Jo, Marie Jo l' Aventure, PrimaDonna en PrimaDonna Twist, Twinset, La Perla, Pluto, Hanro, MaxMara Leisure, Iodus, Melissa Odabash, Falke, ...

Uiteraard is er een veel groter aanbod te vinden in de fysieke winkel Allure boetiek, gelegen te 1850 Grimbergen Hogesteenweg 9b.

Check de website www.allureboetiek.be voor de openingsuren en acties.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

 

 

Use #allureboetiek.grimbergen

and tag us to be featured


TERMS & CONDITIONS Overeenkomsten worden geldig tot stand gebracht nadat een geldige betaling is uitgevoerd op het betalingsplatform van de webshop. Als een klant een bestelling plaatst, betekent dit dat hij expliciet instemt met het naleven van deze voorwaarden, inclusief alle verklaringen en componenten zoals de privacyverklaring en het retourbeleid. De leverancier heeft er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat alle productinformatie zoals kleuren, beschrijving en details van de artikelen zo nauwkeurig mogelijk is. Hou er echter rekening mee dat kleurenkwaliteit en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van het scherm waarop ze worden bekeken. De leverancier kan niet garanderen dat elk scherm in staat is alle functies van het daadwerkelijke product correct weer te geven. De leverancier belooft dat elk product vergezeld gaat van een productbeschrijving en waarheidsgetrouwe afbeelding. De aanbiedingen op www.outlet-musthave.be zijn geldig zolang de voorraad strekt. De Verkoper kan geen volledige afwezigheid van fouten in de webshop garanderen. De informatie die op de website wordt weergegeven, kan typografische en andere fouten bevatten met betrekking tot producten, prijzen en artikelen op voorraad. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van dergelijke fouten. De verkoper heeft het recht om eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de webshop te corrigeren zonder verplicht te zijn om enige vorm van voorafgaande communicatie in dit verband te verstrekken. Als prijzen, kortingen, productinformatie, ... niet correct worden weergegeven op de website, of als deze onjuist zijn verwerkt in de factuur, behoudt de Verkoper zich ook het recht voor om een bestelling kosteloos te wijzigen of annuleren. De vermelde prijzen zijn van toepassing op elk afzonderlijk artikel en zijn inclusief 21% btw en verpakkingskosten. Prijzen zijn exclusief verzendkosten. Nadat de koper de bestelling heeft geplaatst, wordt hij doorgeleid naar een beveiligde betaling en wordt hij verzocht de betaling voor de aankoop uit te voeren. De koper kan betalen met de verschillende aangeboden betaalsystemen en krijgt een bevestigingd e-mail zodra de betaling werd uitgevoerd. Als uw bestelling beschadigd zou afgeleverd worden, vragen wij je ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Dit moet worden gemeld aan de klantenservice, uiterlijk binnen 48 uur na levering. RETOUR. Volgens FOD Economie België die de consumentenbescherming voorschrijft. Het herroepingsrecht bij een aankoop op afstand via internet, via een webshop. Er is bij het tot stand komen van deze koop geen fysiek contact tussen koper en verkoper. De transactie verloopt via een op afstand georganiseerd verkoopsysteem. Volgens deze uitdrukkelijke bevestiging voldoet www.outlet-musthave aan de wettelijke informatieplicht over dat wettelijk consumentenrecht. Bij een aankoop op afstand heb je als consument recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag na de levering. Je hebt het recht de ontvangen goederen te keuren zoals je dat in de winkel zou doen. Kleding mag je passen maar niet gebruiken of aanpassen aan je wensen. Je kunt aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de goederen vast te stellen. Terugzending. Als je gebruik maakt van het wettelijke herroepingsrecht moet je de ontvangen goederen terugsturen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als ze aan de volgende voorwaarden voldoen : de zending moet op de juiste manier worden gepost en moet een label bevatten met uw retouradres. De artikelen moeten worden teruggestuurd in originele verpakking, die moet compleet en intact zijn. Artikelen moeten onbeschadigd zijn en geen sporen van gebruik vertonen. Prijskaartjes, merklabels en andere tickets moeten onbeschadigd zijn. Voeg een opmerking toe aan het geretourneerde artikel met de reden waarom het artikel geretourneerd wordt. Alle geretourneerde artikelen worden grondig geïnspecteerd wanneer we ze ontvangen. De terugbetaling omvat de aankoopprijs van het artikel, niet de verzendkosten. Extra verzendkosten voor het retourneren van het artikel naar de leverancier zijn voor rekening van de klant. Volgens wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht, is het om hygiënische reden uiteraard onmogelijk om beroep te doen op het herroepingsrecht om ,en artikelen met-, slips en/of bikinislips te retourneren. Terugbetaling. www.outlet-musthave.be moet binnen de 14 dagen nadat hij op de hoogte is van je beslissing om de koop te herroepen, de ontvangen betalingen inclusief leveringskosten terugbetalen. www.outlet-musthave.be mag hiermee wachten tot de goederen terugbezorgd zijn of een bewijs van verzending is overgemaakt. www.outlet-musthave.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover aan haar verplichting en niet kan worden voldaan, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, die in redelijkheid niet behoort tot het risico. Vertraging in of in gebreke blijven door onze leveranciers, storingen op het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in het e-mailverkeer en verstoringen of veranderingen in door derden geleverde technologie, transportmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen bij de landing, nalatigheid van leveranciers en / of fabrikanten van www.outlet-musthave.be en assistenten, ziekte van personeel, gebreken in hulp of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. www.outlet-musthave.be behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht zijn verplichtingen op te schorten en heeft ook het recht om het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen, of om te beweren dat de inhoud van de overeenkomst zodanig is gewijzigd dat implementatie mogelijk blijft. In geen enkel geval zal www.outlet-musthave.be gehouden zijn tot het betalen van enige boete of compensatie. Indien www.outlet-musthave.be haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen op het moment dat een geval van overmacht zich voordoet, of indien www.outlet-musthave.be slechts in beperkte mate een deel van haar verplichtingen kan nakomen als gevolg van een geval van overmacht. www.outlet-musthave.be behoudt zich het recht voor om de deellevering te factureren en de klant is verplicht om deze gedeeltelijke levering als een afzonderlijk en geldig contract te behandelen. Dit houdt in dat de klant verplicht is om de betaling van de deellevering te voldoen. Deze clausule is niet van kracht als de gedeeltelijke levering op zich geen significante waarde heeft. www.outlet-musthave.be blijft de enige eigenaar van het geleverde product tot op het moment dat de volledige verkoopprijs voldaan is. PRIVACY. Het volledige privacy beleid kan je nalezen op iedere pagina van de webshop. www.outlet-musthave.be houdt zich aan de wet en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden. www.outlet-musthave.be respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke gegevens.


Use #allureboetiek.grimbergen and tag us to be featured